Enda Mattila

Barkerin ateljeet, Raunistulantie 25, Turku. M-rappu, 4. krs. Bussit 14, 15. HUOM! Autolla kulku alueelle Raunistulantien kautta.

Esillä viimeisen parin vuoden aikana tehtyjä maalauksia.

Enda Mattila (s.1992) on turkulainen kuvataiteilija, jonka teosten lähtökohtana on ollut mielen ja kehon välisen suhteen tutkiminen. Mattilan teokset haastavat konventioita, purkavat normeja sekä tutkivat rajoja. Muodoltaan ne päätyvät usein performansseiksi tai maalauksiksi. Teostensa kautta hän on tarkastellut sisäisen ja ulkoisen todellisuuden rajapintaa sekä kehon, tietoisuuden ja kuvan asemaa niiden leikkauspisteessä. Viime aikoina Mattila on käsitellyt erityisesti representaatioiden valtaa normien tuottajina kuvattaessa kehoa, sukupuolta ja seksuaalisuutta.

endamattila.com